Выпускнику

Расклад правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі

11 клас

Дата правядзення

Пачатак экзамена

 Прадмет

Форма правядзення экзамена

Кабінет

1  чэрвеня

9.00

руская мова

у пісьмовай форме (пераказ)

16

 1 чэрвеня

9.00

беларуская мова

у пісьмовай форме (пераказ)

17

3 чэрвеня

9.00

англійская мова

 

у вуснай форме

13

6 чэрвеня

9.00

матэматыка

у пісьмовай форме

17

8 чэрвеня

9.00

гісторыя Беларусі

у вуснай форме

17

Расклад

правядзення кваліфікацыйнага экзамена

па завяршэнні навучання і выхавання

на III ступені агульнай  сярэдняй адукацыі

 па вучэбным прадмеце "Працоўнае навучанне"

                                                                                            

11 клас

Дата правядзення

Пачатак экзамена

 Прадмет

Форма правядзення экзамена

Кабінет

21 мая

9.00

працоўнае навучанне

тэарытычная і практычная

13

свернуть

Склад экзаменацыйнай камісіі для прыёму выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі

11 клас

Дата

Клас

Вучэбны прадмет

Склад экзаменацыйнай камісіі

Пасада

Спецыяльнасць

Катэгорыя

 

Прозвішча,ін..

01.06

11

руская мова

старшыня:

Зыбайла Ю.М.

дырэктар

прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі

Амяляшчык С.З

настаўнік

беларуская мова

вышэйшая

Ягнешык А.У.

настаўнік

руская мова

вышэйшая

Сіцко С.М

настаўнік

пачатковые класы

вышэйшая

 

 

01.06

 

11

беларуская мова

старшыня:

Дзяркач Н.Я..

нам. дырэктара па ВР

прац. навучанне

вышэйшая

 

Пытляк В.Я.

настаўнік

беларуская мова

першая

Власавец С.А.

настаўнік

пачатковые класы, беларуская мова

вышэйшая

Власавец А.М.

настаўнік

геаграфія, пачатковые класы

вышэйшая

03.06

11

англійская мова

старшыня:

Зыбайла Ю.М.

дырэктар

 прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі:

Ахмедава С.В.

настаўнік

англійская мова

першая

Вашкевіч Р.Р.

настаўнік

англійская мова

б/к

Валошчык З.А

настаўнік

англійская мова

другая

06.06

11

матэматыка

старшыня:

Зыбайла Ю.М.

дырэктар

прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі:

Скурчык І.І.

настаўнік

матэматыка

вышэйшая

Бурбіль Л.В.

настаўнік

матэматыка

вышэйшая

Чарнова Т.А.

настаўнік

матэматыка, прац. навучанне

першая

08.06

 

11

гісторыя Беларусі.

старшыня:

Дзяркач Н.Я.

нам. дырэктара па ВР

прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі:

Таўрэль І.Ф.

настаўнік

гісторыя

вышэйшая

Власавец С.А.

настаўнік

пачатковые класы,беларуская мова

вышэйшая

Власавец А.М.

настаўнік

геаграфія

вышэйшая

 

Дата

Клас

Вучэбны прадмет

Склад экзаменацыйнай камісіі

Пасада

Спецыяльнасць

Катэгорыя

Адукацыя

 

Прозвішча,ін

21.05

11

Працоўнае навучанне

Старшыня:

Пархута І.М.

Сакратар

"Гісторык-архівіст", "Выкладчык"

Без катэгорыі

Вышэйшая

Члены камісіі:

Дзяркач Н.Я.

Нам. дырэктара па ВР

"Прац. навучанне"

Вышэйшая

Вышэйшая

Амяляшчык С.З.

Настаўнік

"Беларуская мова"

Вышэйшая

Вышэйшая

свернуть

Расклад правядзення кансультацый да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Прадмет

Клас

Настаўнікі

Дата правядзення

Час правядзення

Кабінет

 

Руская мова

 

  11

Амяляшчык С.З.

28.05

30.05

 

 

10.00-10.45

14.15-15.00

 

№ 17

 

Беларуская мова

 

  11

Амяляшчык С.З.

28.05

30.05

 

09.00-09.45

15.15-16.00

 

№ 17

 

Матэматыка

  11

Скурчык І.І.

31.05

25.05

 

11.00-11.45

15.15-16.00

№ 17

 

 

Англійская мова

  11

Ахмедова С.В.

 

31.05

02.06

 

12.00-12.45

11.00-11.45

№ 13

 

 

 

Гісторыя Беларусі

  11

Таўрэль І.Ф.

 

27.05

07.06

 

 

 

15.15-16.00

11.00-11.45

№ 17

 

свернуть

Расклад правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі

9 клас

Дата правядзення

Пачатак экзамена

 Прадмет

Форма правядзення экзамена

Кабінет

2 чэрвеня

9.00

матэматыка

 у пісьмовай форме

 

16

9 чэрвеня

9.00

руская мова

 

у пісьмовай форме (дыктант)

16

7 чэрвеня

9.00

беларуская мова

у пісьмовай форме (дыктант)

16

свернуть

Склад экзаменацыйнай камісіі для прыёму выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Дата

Клас

Вучэбны прадмет

Склад экзаменацыйнай камісіі

Пасада

Спецыяльнасць

Катэгорыя

 

Прозвішча,ін.

02.06.

9

матэматыка

старшыня:

Зыбайла Ю.М.

дырэктар

прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі:

Скурчык І.І.

настаўнік

матэматыка

вышэйшая

Бурбіль Л.В.

настаўнік

матэматыка

вышэйшая

09.06

9

руская мова

старшыня:

Дзяркач Н.Я.

нам. дырэктара па ВР

прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі:

Ягнешык А.У.

настаўнік

руская мова

вышэйшая

Амяляшчык С.З.

настаўнік

 беларуская мова

вышэйшая

07.06

9

беларуская мова

старшыня:

Дзяркач Н.Я..

нам. дырэктара па ВР

прац. навучанне

вышэйшая

члены камісіі:

Амяляшчык С.З.

настаўнік

беларуская мова

вышэйшая

Пытляк В.Я.

настаўнік

беларуская мова

першая

свернуть

РАСКЛАД правядзення кансультацый да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Прадмет

Клас

Настаўнік

Дата правядзення

Час правядзення

кабінет

 

Беларуская мова

 

9

 

 

Пытляк В.Я.

04.06

06.06

 

 

11.00-11.45

11.00-11.45

 

 

№ 16

 

Руская мова

 

9

 

 

Ягнешык А.У.

06.06

08.06

 

 

12.00-12.45 11.00-11.45

 

 

№ 16

 

Матэматыка

 

9

 

 

Скурчык І.І.

01.06

28.05

 

 

10.00-10.45

14.15-15.00

 

 

№ 16

свернуть

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ

  • Необходимо проговорить с ребенком перспективы, возни­кающие в случае успешной сдачи экзамена, обсудить, что будет, если успехи будут менее значительными; важно, что­бы ребенок понял, что семья, безусловно, верит в его способ­ности, но готова поддержать его в случае неудачи.
  • Необходимо поддерживать у учащегося ощущение готовно­сти к экзамену (разумеется, если оно адекватно), отмечая затрачиваемые усилия и их результат.
  • Для повышения интеллектуальной активности желательно организовать рабочее место таким образом, чтобы в поле зре­ния попадали желтый и фиолетовый цвета (фрагментарно).
  • Через каждые 40—50 минут ребенку необходимо оторваться от занятий, сменить вид деятельности для того, чтобы не на­ступало «хроническое утомление». При параллельной под­готовке разных предметов желательно чередовать естествен­нонаучные и гуманитарные дисциплины.
  • Не следует настаивать, чтобы ребенок выключал музыку или телевизор при подготовке к экзаменам, — некоторым людям отсутствие привычного шумового или зрительного фона ско­рее мешает, чем помогает, что доказано многочисленными экспериментами.
  • Желательно, чтобы выпускник при желании имел возмож­ность рассказать родителям выученный материал. Во-пер­вых, проговаривание закрепляет материал в памяти, а во-вто­рых, снимает панику («Я ничего не знаю!!!»).
  • Экзамены вызывают у школьника сильный стресс, поэтому велика вероятность развития заболеваний сердечно-сосуди­стой системы и особенно желудочно-кишечного тракта. Важ­но особенно внимательно следить за режимом питания ре­бенка.

Памятка  для родителей по подготовке к экзаменам

        Известно, что люди делятся на «жаворонков» и «сов» и их умственная продуктивность различна в разное время суток. «Жаворонку» лучше начинать подготовку с утра пораньше, а вот засиживаться допоздна даже вредно. Если же ученик – «сова», то усаживаться за учебник рано утром нецелесообразно: он еще не вполне проснулся и будет долго входить в рабочий ритм. А вот посидеть чуть попозже вечерком может быть нелишне.

        В экзаменационную пору многие жалуются на нарушение сна. Это связано с сильным волнением, и велик соблазн бороться с ним с помощью успокоительных таблеток. Однако это опасный путь. Всякое успокоительное средство оказывает тормозящее действие на нервную систему. Ученик, напившийся успокоительного, рискует не вспомнить даже то, что прочитал накануне. А в качестве снотворного, если в этом есть необходимость, полезно использовать древнейшее средство – мед, который к тому же прекрасно питает мозг витаминами.

        Питание молодого организма должно быть регулярным и полноценным, то есть достаточно калорийным и витаминизированным.

        Не следует увлекаться таким популярным стимулятором, как кофе. Большие дозы кофе, да еще с непривычки, могут вызвать запредельное возбуждение либо, наоборот, вогнать в депрессию.

        Чрезвычайно полезно чередовать умственную активность с небольшой физической нагрузкой – например, для разрядки поиграть в волейбол или бадминтон, покататься на велосипеде или на роликах, либо просто погулять.

        На фоне естественного беспокойства положительные эмоции в разумных пределах просто необходимы. Порой родители запрещают ребенку гулять, смотреть телевизор, слушать музыку, общаться с друзьями даже по телефону. В итоге у бедного ребенка создается впечатление, что он под домашним арестом. А ведь естественное состояние арестанта – уныние и тоска!

        Родители должны защищать ребенка эмоционально. А это очень просто: не нужно накалять обстановку, провоцировать конфликты и нервничать по любому поводу. Куда лучше просто вместе погулять и поговорить о жизни: после этого легче становится на душе и старшим, и младшим.

        Телевизор тоже может неожиданно оказаться помощником. Забавная комедия или эксцентричное шоу могут оказаться чудодейственными. В одном эксперименте психологи просили испытуемых решить довольно сложную головоломку. Почти все, кому предварительно показывали комедийный фильм, справились с задачей. Не смотревшие фильма или смотревшие тяжелый фильм, в большинстве своем с задачей не справились. Так что если перед экзаменом есть возможность немного посмеяться, - это только к лучшему.

свернуть
Ещё в этом разделе